Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Deň otvorených dverí

Tradičný Deň otvorených dverí sa v roku 2017 uskutočnil krátko pred Vianocami - 19. decembra. Program Dňa začal v kinosále mestského kultúrneho strediska, kde naši prváci pred záujemcami o štúdium na EGT, ich rodičmi a svojimi spolužiakmi, odohrali reprízu divadelného predstavenia s názvom Vysnívaný vianočný sen.
Po skončení tohto príbehu riaditeľka Evanjelického gymnázia Miroslava Štefániková predstavila školu.
Napokon sa hostia presunuli do budovy školy, kde sa ôsmakom a deviatakom venovali naši žiaci a naše americké učiteľky.
Rodičia zatiaľ strávili čas v besede s riaditeľkou EGT.


text a foto: egt


Ukážky z Vianočného príbehu


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                       


Open House Day

The 2017's traditional Open House took place shortly before Christmas - on December 19. The program of the Open House began in the cinema of the Tisovec cultural center, where our freshmen performed their Christmas Story - A Perfect Christmas Dream.
At the end of this performance, the principal of the Lutheran High School, Miroslava Štefániková, introduced the school to all the visitors.
Afterwards, the guests moved to the school building, where some of our students and our American teachers spent time with the pupils, while their parents had the opportunity to find out more about EGT, talking to the school Principal.

prečítané 687xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk