Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

SJL workshop

V dňoch 11. - 15. decembra 2017 sme sa my, žiaci štvrtého ročníka, zúčastnili novovytvoreného workshopu. Keďže tento rok nás čaká maturitná skúška zo slovenského jazyka, workshop bol zameraný na čitateľskú gramotnosť. Počas celého týždňa sme pracovali s krátkymi textami, ku ktorým sme následne vypracovávali úlohy k ukážkam.
Obe triedy zhodnotili workshop ako veľmi užitočný a pani učiteľkám Ovčiarikovej, Dúbravskej a Petricovej ďakujeme za príjemnú atmosféru a spoluprácu, ktorá nám určite pri nadchádzajúcej maturite pomôže.


text: Júlia Molentová, Bianka Felnerová, 4. B
foto: ilustračné (posledné maturity zo SJL)


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

   


SJL Workshop

The days from 11th to 15th of December 2017, were the days of a brand new workshop. Because of the upcoming maturita examination it was focused mainly on our reading skills. During the whole week we were working with short articles to which were prepared questions to answer. In conclusion both of classes summed up the workshop as a very benefitial experience.
Big thanks belongs to our Slovak teachers - Mrs. Ovčiariková, Mrs. Dúbravská and Mrs. Petricova for the patience and mild atmosphere.

prečítané 503xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk