Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Upisovanie akcií

V dňoch 2. až 3. októbra 2017 sa v našej škole uskutočnilo upisovanie akcií, ktoré bolo organizované novou JA firmou Pomegranate. Akcie si mohli zakúpiť žiaci, učitelia, ale aj členovia firmy na dvestovkách. Predávali sa v hodnote 5 eur za jednu akciu. Jedna osoba si mohla zakúpiť maximálne tri akcie.
Úspešne sa nám podarilo predať 100 akcií. Komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi bola veľmi prospešná aj pre členov firmy a určite zohrá dôležitú úlohu pri vývine nášho produktu.
Sme nesmierne vďační za veľký záujem a dôveru, ktorú nám akcionári kúpou a vkladom do firemného kapitálu prejavili. So ziskom z akcií budeme zaobchádzať zodpovedne a veríme, že nemalý profit na konci školského roka dostanú práve podporujúci akcionári.


text: Bianka Felnerová, 4. B
foto: Anna Celanová, 4. A


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

         


Share selling

On the 2nd and 3th of October 2017, the well-known “share selling“, organized by the new JA Company Pomegranate, took place. The shares could be bought by the teachers, students and even by the members of the company at the second floor at school.
Each share was sold at the price of 5 €, while the maximum of the shares was three per person. We have successfully managed to sell all of our 100 shares. Communication with the potential clients was beneficial for the members of the company and it will certainly play an important role in the process of product development.
We are all grateful for the big interest and trust, that the shareholders investing in company's capital definitely proved.
Money earned from the shares will be manipulated thoughtfully. We believe that a notable profit will have been given to the supporting shareholders by the end of the year.

prečítané 413xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk