Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


Andrej Bán

V utorok 3. októbra 2017 žiaci 4. a 5. ročníka besedovali so zaujímavými hosťami.
S Andrejom Bánom, publicistom a fotografom, ktorý v rámci projektu Zabudnuté Slovensko, navštevuje regióny Slovenska a debatuje s účastníkmi o extrémizme, xenofóbii, utečencoch. Takisto s jeho hosťkou v tomto programe, Evou Mosnárovou, ocenenou prezidentom SR Andrejom Kiskom Radom Ľudovíta Štúra. Pani Mosnárová sa podelila so študentami o svoje zážitky počas holokaustu a komunistickej totality.
Obidvaja hostia sa potom stretli so žiakmi dejepisného seminára, zaujímali sa o ich budúce smerovanie a hovorili o aktuálnej situácii doma i vo svete.


text a foto: egt


           


Andrej Bán

On Tuesday, October 3rd, 2017, our 4th and 5th years had a discussion with interesting guests. One of them was , a publicist and photographer, who visits different regions of Slovakia through the project Forgotten Slovakia, and has debates on extremism, xenophobia and immigrants with the participants.
His guest within this project was Eva Mosnárová, who was given the Ľudovít Štúr Award by the President of Slovakia, Andrej Kiska. She shared her personal experience from the Holocaust times and communist totality with our students.
Both guests then met with the History seminar students. They were interested in their future aspirations and talked about the current situation at home and abroad.

prečítané 316xspäť   *  domov
ŠKOLSKÝ
ČASOPISŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk