Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


Stretnutie po 15 rokoch

V sobotu 30. septembra 2017 sa v Tisovci uskutočnilo stretnutie po 15. rokoch absolventov EGT, maturitný ročník 2002.


text a foto: egt


         


Reunion after 15 years

On Saturday, September 30, 2017, a reunion after 15 years of EGT alumni was held in Tisovec, students who graduated in 2002.

prečítané 339xspäť   *  domov
ŠKOLSKÝ
ČASOPISŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk