Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


Stretnutie po 5 rokoch

V piatok 29. septembra 2017 sa po piatich rokoch stretli absolventi EGT, 5. A aj B trieda, ktorí maturovali v roku 2012. V škole sa im venovali triedna učiteľka Gabriela Antalová a ich riaditeľka Helena Pašiaková.


text a foto: egt


           


Reunion after 5 years

On Friday, September 29, 2017, a high school reunion after five years (EGT graduates, former 5A and 5B classes, who finished their study in 2012) was held in Tisovec. The students also met a class teacher Gabriela Antalová and their principal Helena Pašiaková.

prečítané 349xspäť   *  domov
ŠKOLSKÝ
ČASOPISŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk