Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Memoriál Petra Šóšika

Každoročne sa na našej škole usporadúva memoriál behu Petra Šóšika na počesť nášho bývalého študenta, ktorý tragicky zahynul. Ani tento rok nebol výnimkou. Vo štvrtok 28. septembra 2017 sa po Bakulíniho ulici rozbehli žiaci EGT, aby si uctili Peťovu pamiatku. Nechýbalo slnečné počasie a prirodzená súťaživosť nás povzbudila k čo najlepším športovým výkonom. Výsledky behu sú nasledovné:

Dievčatá:

mladšie žiačky
1. miesto: Ema Mecková, 1. A, 4:25
2. miesto: Mária Kradláková, 1. B, 4:35
3. miesto: Janka Baranová, 2. B, 4:38

staršie žiačky
1. miesto: Andrea Uličná, 4.B, 3:52
2. miesto: Dominika Antalová, 5. A, 4:27
3. miesto: Bianka Felnerová, 4. B, 4:28

Chlapci:

mladší žiaci
1. miesto: Patrik Beke, 2. A, Lukáš Mário Novota, 1. B, 3:42
2. miesto: Filip Palaš, 1. A, 3:47
3. miesto: Filip Sládeček, 2. A, 3:49

starší žiaci
1. miesto: Tobiáš Dekrét, 4. A, 3:38
2. miesto: Šimon Zacher, 4. A, 3:44
3. miesto: Vratko Sabó, 5. A, 4:12

Všetkým zúčastneným ďakujeme a víťazom srdečne gratulujeme!

Všetky fotografie sú prístupné tu:


text: Paulína Turisová, Júlia Molentová 4. B
foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                                                       


Memorial of Peter Šóšik

This run is at EGT organized every year to honor of our former student, who tragically deceased at hike. This year was not an exception. On Thursday, September of 28, 2017, students of EGT were running along the Bakulíniho street to remind his honor. Sunny day and natural rivality encouraged students to do their best.


Girls:

younger girls
1. Ema Mecková, 1. A
2. Mária Kradláková, 1. B
3. Janka Baranová, 2. B

older girls
1. Andrea Uličná, 4.B
2. Dominika Antalová, 5. A
3. Bianka Felnerová, 4. B

Boys:

younger boys
1. Patrik Beke, 2. A, Lukáš Mário Novota, 1. B
2. Filip Palaš, 1. A
3. Filip Sládeček, 2. A

older boys
1. Tobiáš Dekrét, 4. A
2. Šimon Zacher, 4. A
3. Vratko Sabó, 5. A

Congratulations to the winners!

All the pictures are accessible here:

prečítané 651xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk