Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Primátor prijal prvákov

Stalo sa tradíciou, že na začiatku školského roka primátor Tisovca príjme našich prvákov. Udialo sa tak aj v utorok 5. septembra 2017. Primátor Peter Mináč privítal tohtoročných prvákov spolu s riaditeľkou školy Miroslavou Štefánikovou a triednymi učiteľkami Alžbetou Dúbravskou a Gabrielou Antalovou.
Zoznámil našich nových žiakov s históriou, organizačnou štruktúrou a priemyslom mesta, s možnosťami kultúrneho a športového vyžitia.


text a foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

   


The Mayor welcomed freshmen

It has become a tradition that at the beginning of the school year Tisovec Mayor welcomes our first-year students. It happened also on Tuesday, September 5, 2017. Mayor Peter Mináč greeted this year's freshmen together with the school principal Miroslava Štefániková and the class teachers Alžbeta Dúbravská and Gabriela Antalová.
He informed our new pupils about the history, organizational structure and industry of the city, cultural and sporting opportunities.

prečítané 711xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk