Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


Primátor prijal prvákov

Stalo sa tradíciou, že na začiatku školského roka primátor Tisovca príjme našich prvákov. Udialo sa tak aj v utorok 5. septembra 2017. Primátor Peter Mináč privítal tohtoročných prvákov spolu s riaditeľkou školy Miroslavou Štefánikovou a triednymi učiteľkami Alžbetou Dúbravskou a Gabrielou Antalovou.
Zoznámil našich nových žiakov s históriou, organizačnou štruktúrou a priemyslom mesta, s možnosťami kultúrneho a športového vyžitia.


text a foto: egt


   


The Mayor welcomed freshmen


It has become a tradition that at the beginning of the school year Tisovec Mayor welcomes our first-year students. It happened also on Tuesday, September 5, 2017. Mayor Peter Mináč greeted this year's freshmen together with the school principal Miroslava Štefániková and the class teachers Alžbeta Dúbravská and Gabriela Antalová.
He informed our new pupils about the history, organizational structure and industry of the city, cultural and sporting opportunities.

prečítané 616xspäť   *  domov
ŠKOLSKÝ
ČASOPISŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk