Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Relaxačný pobyt

V dńoch 5. - 7. júla 2017 učitelia a nepedagogickí zamestnanci EGT abslovovali tradičný relaxačno vzdelávací pobyt. Tentokrát si zvolili Donovaly. V príjemnom zrekonštuovanom Sport hoteli pracovali, športovali i relaxovali. Turisti absolvovali hrebeňovú túru.

Všetky fotografie sú prístupné tu:


text a foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                                     


Relaxation stay

In 5th - 7th July, 2017, teachers and non-teaching staff of EGT attended a traditional educational and relaxation stay. This time they chose Donovaly. In a pleasantly renovated Sport Hotel they worked, did in sports, and relaxed.
Tourists have been on a hike trip.

All pictures are accessible here:

prečítané 834xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk