Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Konferencia TEDx

Dňa 2. júla 2017 sa tri členky víťazného tímu (Viktória Alexandra Hrivnaková, Andrea Karabová, Ester Magyarová) spolu s pánom učiteľom Čajkom zúčastnili TEDx konferencie v Batislave, kde mali možnosť vypočuť si jedinečných rečníkov a ich pohľad na istú tému, ktorej sa v priebehu svojho výstupu venovali.
Rečníci boli ako slovenskí, tak aj zahraniční, čo padlo vhod nielen pre oživenie angličtiny, ale takisto pre rozšírenie obzoru a poznania názorov z iného sveta, než je ten náš.
Program konferencie bol bohatý, no bolo to skvele kompenzované prestávkami s všemožnými aktivitami, vďaka čomu ľudia nedostali možnosť dostať sa do výpadkového módu.
TEDx ako cenu za výherné tretie miesto v celoslovenskej podnikateľskej súťaži sme si vychutnali v plnej pare a svoje hlavy s myšlienkami z prežitého dňa sme zložili v penzióne vo Svätom Jure.
Škole ďakujeme za poskytnutie dopravy aj ubytovania! Sme radi, že sme boli!


text: Viktória Alexandra Hrivnaková, Ester Magyarová, 4. A
foto: G.E.T., twitter


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

         


TEDx Conference

On 2nd of July 2017, three members of the victorious G.E.T team (Viktória Alexandra Hrivnaková, Andrea Karabová, Ester Magyarová) and Mr. Čajko attended TEDx conference in Bratislava. This was a great opportunity to listen to unique speakers about all kinds of topics they had chosen. Speakers were not just from Slovakia but also from abroad, what wasn't just great for our English but also for general knowledge and updatedness, and for hearing opinions from different perspective as ours. The program of the conference was rich but splendidly balanced with breaks full of activities, so people didn't get the opportunity to switch off.
We savoured TEDx, the prize for 3rd place in national entrepreneurial competition to the full, and our heads full of thoughts from whole day we laid on the pillows in the pension in Svätý Jur.
We thank the school for providing transport and accomodation for us! We are very glad we could go!

prečítané 579xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk