Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        


EGT športuje!*Workout of EGT

V utorok 27. júna 2017 nám členovia Back to Elements, skupiny workoutových nadšencov (Erik Lopušný, Ján Semczuk, Linda Csölleová a Romana Dianišková), pripravili športový deň. Bola to súťaž 3-členných družstiev dievčenských, chlapčenských, ale aj zmiešaných. Naši spolužiaci i starší žiaci súťažili v štafete, ktorá pozostávala z workoutových disciplín.
Najúspešnejšími sa stali prváci v zložení: Šimon, Jožo a Paťo (1.A) a štvrtáčky: Klaudia, Zuzka, Kika (4.A). Všetci šiesti získali mesačné členstvo v Back to Elements a teda možnosť zatrénovať si v rozrastajúcom sa outdoorovom workout parku tu v Tisovci.

text: Lea Domská 1. B, Zuzana Genigová, Patrícia Papová 1. A
foto: egt

                                                   


Workout of EGT

On Tuesday June 27, 2017, the members of Back to Elements, fans of working-out, have made a sports day for us. It was a competition consisting of 3-members teams (girls, boys or even mixed). Our schoolmates were competing in relay which was made up of multiple disciplines.
The most successful among first year's team was composed of Šimon, Jožo and Paťo and fourth year's Klaudia, Zuzka, Kika. All of them received one month membership in Back to Elements so they have a chance to workout in growing up Workout Park in our town Tisovec.


239  prečítaní (views)späť   *  domov
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk