Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

EGT športuje!*Workout of EGT

V utorok 27. júna 2017 nám členovia Back to Elements, skupiny workoutových nadšencov (Erik Lopušný, Ján Semczuk, Linda Csölleová a Romana Dianišková), pripravili športový deň. Bola to súťaž 3-členných družstiev dievčenských, chlapčenských, ale aj zmiešaných. Naši spolužiaci i starší žiaci súťažili v štafete, ktorá pozostávala z workoutových disciplín.
Najúspešnejšími sa stali prváci v zložení: Šimon, Jožo a Paťo (1.A) a štvrtáčky: Klaudia, Zuzka, Kika (4.A). Všetci šiesti získali mesačné členstvo v Back to Elements a teda možnosť zatrénovať si v rozrastajúcom sa outdoorovom workout parku tu v Tisovci.


text: Lea Domská 1. B, Zuzana Genigová, Patrícia Papová 1. A
foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                                   


prečítané 622xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk