Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

IKT workshop 2017

Týždeň od 19-22. júna 2017 sme sa my, žiaci druhého ročníka, zúčastnili IKT workshopu. Boli sme rozdelení do niekoľkých skupín a každá z nich mala inú úlohu. Podieľali sme sa na vzniku elektronického a papierového tabla, ročenky a videoročenky. Priebeh celého týždňa dokumentovali „špióni“, ktorých úlohou bolo zostrojiť krátke video. Hlavnou úlohou tohto workshopu bolo naučiť sa niečo nové, potrebné do života, naučiť sa pracovať v skupinách a zoceliť kolektív. Po týždni strávenom tvrdou spoluprácou A a B tried naše výsledné produkty nabrali finálnu podobu.

WWW ročenku nájdete tu:


Paralelne s IKT workšopom prebiehal aj prírodovedný a debatný workšop:

Od 19. júna sa v našej škole konal debatný workshop určený pre prvákov so zameraním na jazykové štýly, konkrétne na rečnícky štýl. Traja skúsení učitelia, pani M. Kubinská, pani J. Ovčiariková a pán V. Vigoda, nás naučili ako správne argumentovať, ako odprezentovať referát a ako s citom prednášať slávnostný prejav.
Na konci týždňa sme odchádzali s dobrým pocitom a s novými skúsenosťami. Dúfame, že sa nám tieto skúsenosti podarí aplikovať aj v našom reálnom živote.
(Ján Dacho, 1. A)


text: Júlia Ilčíková, Veronika Szilárdiová. 2. B
foto: druháci


Oficiálne video 2. A
z IKT workšopu 2017


Oficiálne video 2. B
z IKT workšopu 2017


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                         


IOT Workshop 2017

The week from 19th to 22nd June, 2017, second year students took part in the IOT (informaton and office technologies) workshop. We were divided into several groups and each of them had a different task to do.
We were creating electronic tablo and yearbook. The whole process was documented by „spies“, whose task was to make a short video. The main goal of this workshop was to learn something new, useful in life, and to get used to working in groups. After a week spent by working together, our resulting products took the final form.

WWW yearbook you can find here:

prečítané 905xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk