Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Maturity 2017

Priebeh maturitných skúšok 22.-25. mája 2017.
School leaving exams at EGT May 22-25, 2017.


text a foto: egt


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                                                                                                                                                                 


prečítané 1477xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk