Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        
Maturity 2017

Priebeh maturitných skúšok 22.-25. mája 2017.
School leaving exams at EGT May 22-25, 2017.
                                                                                                                                                                 


prečítané 1264xspäť   *  domov
LANGUAGE


ŠKOLSKÉ
FIRMY
PARTNERI

ZAUJÍMAVÉ


ČO MI DALO EGT?


BEZ
KOMENTÁRA


FOTO
ŠKOLY


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk