Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Posledný deň piatakov

Májové piatky na EGT bývajú dňami oficiálnej rozlúčky piatakov s našou školou.
Aj v piatok 12. mája 2017 sa lúčili žiaci, ktorí na EGT študovali od roku 2012. Najskôr s učiteľmi v zborovni (vtipným príhovorom Patrícia a Andrej, za učiteľský zbor pani riaditeľka Helena Pašiaková), potom na chodbe so spolužiakmi.

Z príhovoru piatakov v zborovni:
Drahá pani riaditeľka, naši najskvostnejší učitelia!
Ani nevieme opísať pocit, ktorý práve prežívame stojac pred vami, plní obáv pred maturitnými skúškami a smútku za tými piatimi, prípadne šiestimi rokmi našich životov, ktorý v našich srdciach cítime všetci.
Naša cesta, ktorá sa začala pred piatimi rokmi sa pomaly ale isto chýli ku svojmu koncu. Koľkokrát sme rozmýšľali, ako bude tento deň vyzerať... Koľkokrát ste vy rozmýšľali, ako bude tento deň vyzerať? A práve dnes, tento deň prišiel. Deň, ktorým sa naša cesta na EGT končí.
Päť rokov učenia, smiechu, obáv pred testami, lások, zážitkov... Päť rokov všetkého čo sme v našom milovanom Tisovci zažili, čo sme robili, čím sme boli. A teraz tu stojíme vďační za všetky tie vzácne chvíle strávené na tejto škole.
Nedostali sme tu len skvelé vzdelanie, dostali sme oveľa viac. Vyrástli sme tu, a naučili sa veci omnoho dôležitejšie ako známky. Zistili sme, že nieje dôležité dostať 100% z testu z angličtiny, ale vedieť plynulo rozprávať. Nie je dôležité vedieť všetky matematické či fyzikálne vzorce naspamäť, ale vedieť ako to v modernom svete chodí. A čo je najdôležitejšie, nie je podstatné dostať jednotku zo semináru z chémie, čo sa naozaj stáva zriedka, ale mať poznatok, že alkohol je produktom anaeróbnej oxidácie fruktózy
(námietka pani Kobelovej), proces nazývaný kvasenie.
Uvedomujeme si, že po dnešnom dni sa už nikdy neprejdeme po chodbách EGT ako študenti. Už nikdy nebudeme počuť to slávne: “Dobrý deň” či “pre pána kráľa”, “takú ti fuknem” a dokonca ani “pomoooc, zase vy?”
Ako odznelo aj v našej piesni, naša púť sa už končí, poďakovať sa treba. Správne, naša púť na EGT sa naozaj blíži ku svojmu koncu. Avšak púť našich životov je práve na začiatku a my vám z celého srdca ďakujeme, za všetko čo sme počas tých piatich rokov mohli zažiť. Vďaka vám sme tým, čím sme. Vďaka vám bolo týchto 5 rokov tým najlepším obdobím našich životov. Vďaka vám, EGT nie je len našou školou, ale naším domovom!


text a foto: egt


Posledný deň piatakov 12. mája 2017


Najrýchlejší spôsob prezerania obrázkov na dotykovom displeji: ťuk na posledný obrázok, potom ťukaním prezeranie obrázkov sprava doľava!

                         


The last day of seniors

May Fridays on EGT used to be the days of the official farewell of the seniors with our school.
Even on Friday, May 12, 2017, pupils who had been studying at EGT from 2012, said goodbye to their "alma mater". First of all, with the teachers in the staffroom (Patrícia and Andrej's witty talk, on behalf of teachers principal Ms Pašiaková), then in the corridor with classmates.

From the speech of seniors in staffroom:
It's not important to get a good grade from history test, but to know that holocaust was immoral. It's not important to earn 100% from English test, but to be able to communicate in nglish fluently. It's also not important to memorize all the physics formulas, but to be able to understand what modern life looks like. But most importantly, it's not important to have a 1 from Chemistry seminar, which is very unusual, but to know the alcohol is produced by fructose oxidation (objection of Ms Kobelová), in a process called fermentation.
We are all well aware that after this day, we are never going to walk the corridors of EGT as students, and we're never going to hear the famous: "heloooou, how are you", nor "oh my goodness".
And like in our song, our journey at EGT is coming towards its end, and we have to say thank you. But the journey of our lives is just at its beginning and we want to sincerely thank you for all the experiences you gave us over these past five years. Thanks to you, we are who we are. Thanks to you, these five years was the best time of our lives. Thanks to you, EGT is not only our school, but our beloved home!

prečítané 948xspäť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk