Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


Hľadanie na stránkach EGT

hľadané slová: together

Počet nájdených stránok = 150

13. 01. 2023 Lyžiarsky/Ski week. V dňoch 9. - 13. januára 2023 sme sa my, druháci, zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Ski Čertovica. Bolo to jedno z tých dobrodružstiev, ....
Obsahuje slová: together

06. 10. 2022 Imatrikulácie/Matriculation. Tohtoroční tretiaci si na 6. októbra 2022 pripravili imatrikulácie pre našich prváčikov na tému Retro. Tretiaci uviedli podujatie prepracovaným vystúpením junioriek "Poupata" na Československej ....
Obsahuje slová: together

08. 09. 2022 Tímbilding prvákov/Teambuilding of freshmen. Prváci začali nový školský rok už tradične teambuildingom. V dňoch 6.- 8. septembra 2022 sa 33 zvedavých prvákov spolu s triednou učiteľkou pani Antalovou ....
Obsahuje slová: together

25. 02. 2022 Yes Green, Erasmus. include_once lib/translate.php; Nacitaj funkciu pre preklad z/do anglictiny Y.E.S. – G.R.E.E.N Young Entrepreneurs at Schol – ....
Obsahuje slová: together

16. 11. 2021 História študentských spoločností na EGT. Študentské spoločnosti na EGT*Student panies at EGT Fragment (2021-2022) Divergent (2020-2021) Target ....
Obsahuje slová: together

11. 11. 2021 Fotogaléria. 2021. 11. 08. Halloween Dress-up Day https:photos.app.goo.gl/94dRTE6a5wP9MzQf9 2021. 10. 07. Stužová 5. B*Ribbon ceremony 5B class https:photos.app.goo.gl/bXXQRGKipxdevYMY9 2021. ....
Obsahuje slová: together

20. 10. 2021 Videogaléria. 2021 Stručný priebeh jedného školského roku na EGT*A brief course of a school ....
Obsahuje slová: together

24. 09. 2021 Imatrikulácie/Matriculation. V piatok 24. septembra 2021 sa na našej škole uskutočnili imatrikulácie prvákov spolu s vyhodnotením športového dňa. Tretie miesto získala 4.A. Druhé miesto obsadila 2.A. ....
Obsahuje slová: together

23. 09. 2021 Deň športu a Európsky deň jazykov/Sports Day and European Day of Languages. Aj tento rok sme odštartovali športovo. V rámci Európskeho týždňa športu, sa na našej škole 23. septembra 2021 uskutočnil Deň športu spojený s Európskym ....
Obsahuje slová: together

17. 06. 2021 Druháci na účelovom cvičení/Sophomores at purposeful exercise. Vo štvrtok 17. júna 2021 sme sa opäť po dlhej karanténnej dobe mohli zúčastniť účelového cvičenia v Rejkove v Tisovci. My, žiaci 2. ročníka, sme ....
Obsahuje slová: together

23. 09. 2020 Deň športu/Sports Day. Súčasťou netradičného školského roka bol aj netradičný Európsky športový deň o čo sa postaral tak často spomínaný COVID. V rámci Európskeho týždňa športu sme ....
Obsahuje slová: together

04. 09. 2020 Tímbilding prvákov na Zbojskách/Freshmen teambuilding on Zbojská. Na začiatku školského roka sa prváci stali „obeťou“ team-buildingu. Prvý deň spolupráce a komunikácie si najskôr všetci napísali test z anglického jazyka. Následne sa ....
Obsahuje slová: together

26. 06. 2020 IKT workshop 2020/IKT workshop 2020. Každoročne predposledný školský júnový týždeň je venovaný workshopom. Prváci sa ponárajú do debát, tretiaci získavajú hlbší náhľad do prírodovedy a štvrtáci objímajú krásy anglického ....
Obsahuje slová: together

21. 02. 2020 Lyžiarsky výcvik/Ski Course. V dňoch 17. až 21. februára 2020 sa žiaci prvého ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku na Táľoch Inštruktormi lyžovania a snowboardingu boli naši ....
Obsahuje slová: together

04. 02. 2020 Divadlo Made in Chin Chin/Theatrical play „Made in Chin Chin“. Dňa 4. februára 2020 sa v MsKS v Tisovci uskutočnila premiéra divadelného predstavenia Made in Chin Chin na motívy rozprávky Ľudmily Podjavorinskej. Príbeh Čima a ....
Obsahuje slová: together

28. 09. 2019 Študentský pobyt v CERNe/Student Internship at CERN. V dňoch 15.- 28. septembra 2019 sa Aňa Sodomková, žiačka 5. B triedy, zúčastnila študentského pobytu v Európskej organizácii pre jadrový výskum (CERN). Na ....
Obsahuje slová: together

24. 09. 2019 Výberové konanie do študentskej firmy 2019-2020/The elections to the student company 2019-2020. Každoročne žiaci štvrtého ročníka na EGT dostávajú šancu študovať nie celkom bežný predmet s názvom aplikovaná ekonómia. Ide o predmet, v rámci ktorého študenti ....
Obsahuje slová: together

06. 09. 2019 Tímbilding prvákov/Teambuilding of freshmen. Náš prvý školský rok na EGT sme začali pre nás veľmi netradične, 4.- 6. septembra 2019, na chate Zbojská, neďaleko Tisovca. Teambuildingu sme sa ....
Obsahuje slová: together

20. 06. 2019 Dobrovoľníctvo, ktoré obohacuje/Volunteering is enriching. Tento rok som sa rozhodla chodiť do detského domova, pretože som si to dala na DofE ako dobrovoľníctvo. Pravidelne som navštevovala detský domov Škovránok ....
Obsahuje slová: together

18. 12. 2018 Christmas story očami prvákov/Christmas Story through the eyes of freshmen. Prvý decembrový týždeň, (3.-7, 2018), sa pre nás - prvákov niesol vo vianočnom duchu, keďže sa uskutočnil workshop s názvom Christmas story. Názov našej ....
Obsahuje slová: together

09. 11. 2018 Preukázaná vďačnosť/Showing our gratitude. Október je mesiac, kedy si pripomíname Deň úcty k starším. Ľudia, ktorí celý život tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k tým, ....
Obsahuje slová: together

05. 10. 2018 Náučný chodník Poďte s nami za sysľami je dokončený/Educational trail COME AND SEE THE GROUND SQUIRRELS WITH US is finished. Tohtoročná 3. A trieda EGT v minulom školskom roku vyhrala so svojím projektom náučného chodníka súťaž Tatranskí rytieri. Zároveň s výhrou sme získali sumu ....
Obsahuje slová: together

14. 09. 2018 Stretnutie po 5 rokoch/Reunion after 5 years. V piatok 14. septembra 2018 sa v škole uskutočnilo stretnutie po piatich rokoch absolventov EGT, ktorí ukončili štúdium v roku 2013. Zúčastnili sa žiaci ....
Obsahuje slová: together

10. 09. 2018 V škole bezpečne, zdravo aj hravo – finále/At school safe and healthy as well as easily – the final.. Tak, a sme na konci našej cesty za vytýčeným cieľom – zriadenie oddychovej bezpečnej zóny v priestoroch Evanjelického gymnázia v Tisovci sa stalo skutočnosťou. ....
Obsahuje slová: together

04. 09. 2018 Prváci u primátora/Freshmen at Mayor. V utorok 4. septembra 2018 primátor Tisovca Peter Mináč privítal našich prvákov spolu s riaditeľkou školy Miroslavou Štefánikovou a triednymi učiteľkami Andreou Štefkovou a ....
Obsahuje slová: together

29. 07. 2018 Mládežnícka výmena „Sharp mind-strong voice“ v Litve/Youth exchange „Sharp mind-strong voice“ in Lithuania. Mládežnícka výmena „Sharp mind-strong voice“ (ostrá myseľ-silný hlas) – synonymum pre 7 dní plných žurnalistiky, diskusií na rôzne témy, zážitkov, zábavy a nezabudnuteľných ....
Obsahuje slová: together

13. 07. 2018 Globálne mládežnícke fórum JA v Mexiku/JA Global Youth Forum in Mexico. V Mexiku sa 8.-13. júla 2018 konalo prvé Globálne mládežnícke fórum organizácie Junior Achievement. Na podujatí sa zúčastnila aj viceprezidentka pre marketing školskej spoločnosti ....
Obsahuje slová: together

24. 06. 2018 V detskom domove/At orphanage. V máji 2017 som prvýkrát vošla do Detského domova Škovránok. Vtedy som tam vkročila so srdcom až v hrdle, prestrašená príbehmi, ktoré sa o ....
Obsahuje slová: together

21. 06. 2018 Tatranskí rytieri/Tatras Knights. 2. A trieda Evanjelického gymnázia v Tisovci sa aj v tomto školskom roku úspešne zapojila do súťaže Tatranskí rytieri. Keďže téma súťaže bola "Chráňme ....
Obsahuje slová: together

26. 04. 2018 Projekt V škole bezpečne, zdravo aj hravo/Project Safe, Healthy and Sportive at School. V januári sme sa uchádzali o podporu projektu s názvom „V škole bezpečne, zdravo aj hravo“ v grantovom programe Bezpečne v komunite, bezpečne doma ....
Obsahuje slová: together

09. 02. 2018 Lyžiarsky výcvik 2018/Ski Camp 2018. Lyžiarsky výcvik je jeden z najzábavnejších týždňov počas prvého ročníka, kedy vás čaká týždeň plný lyžovania, no zároveň máte aj kopec voľného času, s ....
Obsahuje slová: together

16. 01. 2018 Deň Julie Ballantyne/Day of Julie Ballantyne. V utorok 11. januára 2018 sa v rámci chapelu uskutočnil ďalší Deň Julie Ballantyne, americkej spoluzakladateľky našej školy. Po úvodnom slove emeritnej riaditeľky Heleny Pašiakovej ....
Obsahuje slová: together

13. 12. 2017 Veľtrh v Hradci Králové/A Fair in Hradec Králové. Ako aj minulý rok, tak aj tento sme mali možnosť zúčastniť sa medzinárodného veľtrhu v Hradci Králové prezentujúc inovatívne nápady novej JA firmy – ....
Obsahuje slová: together

16. 11. 2017 Lepšie neskôr ako nikdy!/Better late than never!. Vo štvrtok 16. novembra 2017 sme my, žiaci 5. B triedy, zažili jeden z posledných spoločných a najkrajších večerov svojho štúdia na EGT. Tento deň ....
Obsahuje slová: together

12. 11. 2017 Týždeň vedy a techniky/Science and technology week. Toto podujatie na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom ....
Obsahuje slová: together

10. 11. 2017 Stužková 5. A/Stuzkova of 5A. "Navždy sa zachová v pamäti stužková." Každý, kto nezažil si pomyslí, že to je iba holá, otrepaná fráza no ten kto prežil vie, akú ....
Obsahuje slová: together

20. 10. 2017 Ako si Tatranskí rytieri užili výhru/How Tatras Knights enjoyed their prize. V minulom školskom roku sa terajšia 2. A trieda zapojila do environmentálneho projektu Tatranskí rytieri, ktorý vyhlásila spoločnosť Tatry Mountain Resorts. Niekoľko voľných poobedí ....
Obsahuje slová: together

17. 10. 2017 Návšteva v Brusseli/Visit to Brussels. V dňoch 16.-17. októbra 2017 sme sa ja - členka minuloročnej firmy G.E.T. Ester Magyarová - spolu s pánom učiteľom Ladislavom Čajkom vybrali navštíviť ....
Obsahuje slová: together

15. 09. 2017 Stretnutie s VANDROVNÍKMI/Meeting The Wanderers. V piatok 15. septembra 2017 navštívili našu školu vandrovníci. Priviedol ich primátor mesta Tisovec Peter Mináč v spoločnosti prednostu MsÚ Tibora Tokára. V škole ....
Obsahuje slová: together

08. 09. 2017 Tímbilding prvákov/Teambuilding of freshmen. Naši prváci spolu s piatimi učiteľmi (triedne učiteľky, americkí lektori a školská spirituálka) strávili od 6. do 8. septembra 2017 tri dni v chate ....
Obsahuje slová: together

05. 09. 2017 Primátor prijal prvákov/The Mayor welcomed freshmen. Stalo sa tradíciou, že na začiatku školského roka primátor Tisovca príjme našich prvákov. Udialo sa tak aj v utorok 5. septembra 2017. Primátor Peter ....
Obsahuje slová: together

30. 06. 2017 Koniec školského roku/End of school year. Oficiálny program ukončenia školského roku 2016/2017 sa uskutočnil tradične v tisovskom evanjelickom kostole 30. júna 2017. V rámci služieb Božích predniesla kázeň školská spirituálka Lýdia ....
Obsahuje slová: together

22. 06. 2017 IKT workshop 2017/IOT Workshop 2017. Týždeň od 19-22. júna 2017 sme sa my, žiaci druhého ročníka, zúčastnili IKT workshopu. Boli sme rozdelení do niekoľkých skupín a každá z nich ....
Obsahuje slová: together

09. 05. 2017 Záverečné valné zhromaždenie/Final General Assembly. Dňa 9. mája 2017 o 15-tej hodine JA firma G.E.T. začala svoje záverečné valné zhromaždenie so 72% účasťou akcionárov. Hneď prvým bodom programu bolo ....
Obsahuje slová: together

05. 05. 2017 Súťaž družstiev prvej pomoci/First Aid Team Competition. Počas Dní mesta Rimavská Sobota sa v piatok 5. mája 2017 konala súťaž územného kola družstiev prvej pomoci, ktorú každoročne organizuje územný spolok SČK ....
Obsahuje slová: together

04. 05. 2017 Okresný stolnotenisový turnaj/District table tennis tournament. Vo štvrtok 4. mája 2017 sa v Rimavskej Sobote uskutočnili majstrovstvá okresu v stolnom tenise žiakov. Podujatie sa konalo pri príležitosti výročia konca druhej ....
Obsahuje slová: together

22. 12. 2016 Prváci o svojom Vianočnom príbehu/Freshmen about their Christmas Story. Vianočný príbeh s posolstvom mieru a lásky. Opäť sa blíži ten nádherný čas lásky a porozumenia – Vianoce. V tomto predvianočnom období je na Evanjelickom ....
Obsahuje slová: together

02. 12. 2016 Kampaň Červených stužiek/Red Ribbbon Campaign. Od 28. novembra do 2. decembra 2016 sa na našej škole uskutočnila kampaň boja proti HIV Červené stužky. V pondelok si členky Krúžku zdravého ....
Obsahuje slová: together

19. 10. 2016 Literárna exkurzia /Literary excursion. Dňa 19. októbra 2016 sa žiaci prvého a štvrtého ročníka zúčastnili exkurzie do Štátnej vedeckej knižnice a Literárneho múzea v Banskej Bystrici, kde ....
Obsahuje slová: together

15. 09. 2016 Nová študentská spoločnosť na Kráľovej holi/New student company on KingAPOs Mountain. Prelomový výstup na Kráľovu hoľu s novou študentskou spoločnosťou. Vo štvrtok 15. septembra 2016 sa niektorí členovia tohtoročnej študentskej firmy a pán učiteľ Čajko rozhodli ....
Obsahuje slová: together

15. 07. 2016 Letný tábor 2016/English summer camp 2016. V pondelok až piatok 11.-15. júla 2016 sa v našej škole konal Summer English camp. Spolu bolo osemnásť účastníkov a to žiaci našej ....
Obsahuje slová: together

30. 06. 2016 Koniec školského roku/Conclusion of a school year. Dvadsiaty štvrtý školský rok v histórii EGT sa skončil. Stalo sa tak 30. júna 2016. Oficiálna rozlúčka so školským rokom začala v kostole. Tu ....
Obsahuje slová: together

19. 06. 2016 Workshop LPR a Avon pochod/Workshop LAC and the Avon March. Cez víkend 17. -19. júna 2016 som sa zúčastnila workshopu Ligy proti rakovine a AVON pochodu proti rakovine prsníka určených pre ....
Obsahuje slová: together

03. 06. 2016 Graduation/Graduation. Bude ako strom zasadený pri vode, zapustí korene pri potoku, nebojí sa, že príde horúčava, lístie mu ostáva zelené, ani v suchých rokoch nemá ....
Obsahuje slová: together

13. 05. 2016 Záverečné valné zhromaždenie/Final General Assembly. Po celoročnom úsilí JA company New Generation sa 10. mája 2016 uskutočnilo záverečné Valné zhromaždenie. V úvode Andrej Lacko privítal všetkých zúčastnených akcionárov a oznámil, ....
Obsahuje slová: together

10. 05. 2016 Záverečný chapel 5. A triedy/Final chapel of the class 5A. V utorok 10. mája 2016 sme sa všetci spoločne stretli v Mestskom kultúrnom stredisku v Tisovci, aby sme sa rozlúčili našim záverečným chapelom, počas ....
Obsahuje slová: together

05. 05. 2016 Finále projektu Tajný život vody/The finals of the project The Secret Life of Wa. Dňa 5. mája 2016 sa záverečným vyhodnotením skončil environmentálny projekt, ktorý s podporou Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a Podtatranskej vodárenskej spoločnosti pripravilo a zrealizovalo Centrum ....
Obsahuje slová: together

20. 11. 2015 Stužková 5. B/Stužková of 5B class. Stužková slávnosť 5. B triedy sa uskutočnila 20. novembra 2015 tradične v spoločenskej sále MsKS. Po slávnostnom nástupe študentov nasledoval príhovor riaditeľky Heleny Pašiakovej. Potom ....
Obsahuje slová: together

29. 10. 2015 Návšteva spoločnosti AT&T/Visiting AT&T company. Študenti EGT - členovia bývalej študentskej spoločnosti Eaglet - v zložení Timotej Štefánik, Dalibor Baran, Michal Kiš, Radka Grendová a Barbora Judiaková, spoločne s ....
Obsahuje slová: together

20. 09. 2015 AVON pochod a workshop onkologickej výchovy/Workshop of Cancer Education. Členky krúžku onkologickej výchovy Erika Rapčanová a Katarína Sujová zo 4. B sa cez víkend 18. - 20. septembra 2015 spolu so mnou ....
Obsahuje slová: together

15. 09. 2015 Výstup na Muránsky hrad/Ascent of Muráň Castle. V utorok 15. septembra 2015 sa členovia novej študentskej spoločnosti New Generation zúčastnili výstupu na Muránsky hrad. Ôsmich žiakov štvrtého ročníka neodradilo ani počasie, ....
Obsahuje slová: together

30. 06. 2015 Záver školského roku/End of school year. Školský rok 2014/2015 je minulosťou. U nás, na EGT, bol naplnený rôznymi, tradičnými aj netradičnými udalosťami. Od septembrového tímbildingu prvákov na Zbojskách, pokračujúc Memoriálom ....
Obsahuje slová: together

12. 05. 2015 Záverečné valné zhromaždenie/Final General Assembly. Po celoročnom úsilí študentskej spoločnosti Eaglet sa dňa 12. mája 2015 uskutočnilo záverečné Valné zhromaždenie. V úvode Michal Kiš privítal všetkých zúčastnených akcionárov a oznámil, ....
Obsahuje slová: together

17. 02. 2015 Innovation Camp/Innovation Camp. Dňa 17. februára 2015 sa študentská spoločnosť Eaglet zúčastnila súťaže Innovation Camp, ktorú organizovalo Junior Achievement Slovensko v NH Gate One v Bratislave. 60 študentov ....
Obsahuje slová: together

18. 11. 2014 Addams párty/Addams Party. Dňa 18. novembra 2014 študentská spoločnosť Eaglet, privítala študentov a učiteľov EGT na svojom prvom veľkom podujatí. Táto akcia sa uskutočnila podvečer, v mestskom ....
Obsahuje slová: together

23. 06. 2014 Príprava na Tallin/Preparation for Tallin. Dňa 23. júna 2014 navštívili našu školu pracovníci spoločnosti ATaT a.s. z Bratislavy a Košíc (medzi ktorými bol aj Alexander Bocko, náš absolvent z ....
Obsahuje slová: together

10. 05. 2014 Global Enterprise Project v Madride/Global Enterprise Project in Madrid. Na začiatok by som sa chcela poďakovať za túto skvelú skúsenosť Junior Achievement, spoločnosti Impact Hub za poskytnutie priestorov ale rovnako aj tým, ktorých ....
Obsahuje slová: together

23. 02. 2014 Tango Argentino/Tango Argentino. Popri samotnej príprave plesu sa niektorí členovia študentskej spoločnosti rozhodli nacvičiť si Tango Argentino, s ktorým zažiarili na plese. Študenti sa stretávali v popoludňajších hodinách ....
Obsahuje slová: together

19. 12. 2013 Darujte Vianoce Nadácie Orange/Orange Foundation - Give Christmas. Vo štvrtok (19. decembra 2013) predvianočného týždňa zažila horná sála MSKS v Tisovci kúsok Vianoc. Niekoľko detí zo sociálne slabších rodín sa zúčastnilo Vianočného ....
Obsahuje slová: together

05. 10. 2013 Together na Zbojskách/Together on Zbojská. V dňoch 4. a 5. októbra 2013 sa naša š.s.Together stretla spolu možno naposledy. Podobne ako predošlé firmy, aj my sme sa zúčastnili rekondičného ....
Obsahuje slová: together

17. 09. 2013 Voľby v študentskej spoločnosti/Elections at student company. V utorok 17. septembra 2013 sa uskutočnili voľby prezidenta a manažmentu do tohtoročnej študentskej spoločnosti ChallengeT. Voľby sa konali v Evanjelickom gymnáziu v Tisovci ....
Obsahuje slová: together

08. 07. 2013 Together spoludržiteľom prestížnej ceny/Together got prestigious award. Podnikanie bez hraníc je program, ktorý učí medzinárodnému obchodu a dáva praktické skúsenosti potrebné na podnikanie so zahraničím. Cena FedEx Access Joint-Venture Award bola určená ....
Obsahuje slová: together

28. 06. 2013 Záver školského roku/Closing school year. Tak ako všetko raz skončí, skončil aj školský rok 2012/2013, popretkávaný rôznymi zaujímavými udalosťami: od slávnostného otvorenia v septembri 2012, cez aktivity školskej spoločnosti ....
Obsahuje slová: together

24. 06. 2013 Together v Google/Together at Google. Dňa 24. júna 2013 sa členovia našej školskej spoločnosti Together ako TOP manažérský tím zo Slovenského veľtrhu študentských spoločností zúčastnili exkurzie do firmy ....
Obsahuje slová: together

13. 06. 2013 Návšteva Zeltwegu/Visit to Zeltweg. Napriek tomu, že naša študentská spoločnosť Together už ukončila svoju činnosť, 13. júna 2013 sme sa stretli s rakúskou spoločnosťou DeskLINE v Zeltwegu. S ....
Obsahuje slová: together

16. 05. 2013 Finančný dar/Financial gift. V novembri 2012 skupina učiteľov z Kene prišla na Slovensko, aby sa priučili nášmu spôsobu učenia a práce so študentami. Navštívili rôzne miesta Slovenska a ....
Obsahuje slová: together

14. 05. 2013 Záverečné valné zhromaždenie/Closing General Assembly. V utorok 14. mája 2013 sa konalo Valné zhromaždenie, na ktorom sa s našou š.s. Together stretli aj akcionári. Manažment opísal celú našu činnosť ....
Obsahuje slová: together

13. 05. 2013 Futbalový turnaj/Soccer tournament. Každoročne študentská spoločnosť organizuje futbalový turnaj. Tento rok nebol výnimkou a študentská spoločnosť Together usporiadala v poradí už druhý futbalový turnaj, ktorý sa uskutočnil ....
Obsahuje slová: together

06. 05. 2013 Havaj párty/Hawaiian party. Tak ako žiadnu školskú spoločnosť, ani nás neobišla organizácia poslednej párty, ktorá sa tentoraz konala v havajskom duchu v pondelok 6. mája 2013. Program bol ....
Obsahuje slová: together

29. 04. 2013 Liga nápadov a inovácií/League of Ideas and Inovations. Dňa 29. apríla 2013 sa študentská spoločnosť Together zúčastnila Ligy nápadov a inovácii v Žiline, ktorú organizuje žilinská študentská spoločnosť People For Quality. Najprv ....
Obsahuje slová: together

16. 04. 2013 Together v CSM/Together in CSM. Dňa 16. apríla 2013 sa naša š.s. Together zúčastnila prehliadky závodu CSM v Tisovci. Náš učiteľ, pán Čajko, nám predstavil celý výrobný proces firmy, ....
Obsahuje slová: together

15. 04. 2013 Florbalový turnaj/Floorball tournament. V pondelok 15. apríla 2013 študentská spoločnosť Together zorganizovala už druhé kolo florbalovej súťaže. Turnaja sa zúčastnilo 7 tímov. Počas celého podujatia vládla super atmosféra ....
Obsahuje slová: together

11. 04. 2013 Together v Košiciach/Together in Košice. Vo štvrtok 11. apríla 2013 sme sa - siedmi študenti školskej spoločnosti Together - zúčastnili ako diváci vzdelávacieho programu Vzdelávanie v cestovnom ruchu v ....
Obsahuje slová: together

04. 04. 2013 Ladies Night/Ladies Night. Vo štvrtok 4. apríla 2013 sa uskutočnila akcia Ladies Night, ktorú zorganizovala študentská spoločnosť Together. Dievčatá, ktoré chceli byť aspoň jeden večer obsluhované pánskou obsluhou ....
Obsahuje slová: together

21. 03. 2013 Together na veľtrhu/Together at Fair. Dňa 21. marca 2013 sa naša š.s. Together zúčastnila Veľtrhu študentských spoločností v Bratislave, ktorý sa konal pod záštitou prezidenta Ivana Gašparoviča, s ktorým ....
Obsahuje slová: together

07. 03. 2013 Dar/Gift. Vo štvrtok 7. marca 2013 predstavitelia školskej spoločnosti Together - účastníci víkendového veľtrhu študentských spoločností vo Viedni - slávnostne odovzdali riaditeľke Helene Pašiakovej ....
Obsahuje slová: together

03. 03. 2013 Together vo Viedni/Together in Vienna. Začiatkom marca, 1.-3. 2013, sme sa my, členovia študentskej spoločnosti Together - Ivona Jančová, Ján Hansko a Romana Maďarová s učiteľom aplikovanej ekonómie Ing. ....
Obsahuje slová: together

05. 02. 2013 Global Enterprise Project/Global Enterprise Project. V utorok 5. februára 2013 sme my - šiesti členovia študentskej spoločnosti Together - absolvovali veľmi zaujímavú cestu do Bratislavy. Tu sa konala celoslovenská ....
Obsahuje slová: together

25. 01. 2013 Školský ples/Prom. Jedna z najočakávanejších udalostí roku sa síce tentokrát konala skôr ako zvyčajne (25. januára 2013), ale myslíme si, že bola lepšia, ako kedykoľvek predtým. V ....
Obsahuje slová: together

19. 12. 2012 Together v azylovom tábore/Together in asylum camp. Dňa 19. decembra 2012 sme ako zástupcovia š.s. Together na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci navštívili azylový tábor v Opatovskej Novej Vsi. Na našej škole ....
Obsahuje slová: together

18. 12. 2012 Vianočná pošta/Christmas post. Dňa 18. decembra 2012 sa na našej škole uskutočnilo rozdávanie Vianočnej pošty, ktoré zabezpečili šikovné dievčatá z tímu Together (Lucia Novotná, Lucia Mitríková, Alžbeta ....
Obsahuje slová: together

17. 12. 2012 Predvianočné posedenie/Pre-Christmas lunch. V pondelok 17. decembra 2012 sme sa všetci zo š.s. Together stretli na malom predvianočnom obede v pizzérií CSM. Vo sviatočnej nálade sme zhodnotili náš ....
Obsahuje slová: together

14. 12. 2012 Zdobenie medovníkov/Decorating gingerbread. V piatok, 14. decembra 2012, sme spolu s pani riaditeľkou Pašiakovou, p. učiteľkou Kubinskou a americkými lektormi Rebeckou, Katherine a Michaelom zdobili medovníčky. Do techniky ....
Obsahuje slová: together

12. 12. 2012 Výlet do Viedne/Trip to Vienna. Študentská spoločnosť Together zorganizovala v stredu 12. decembra 2012 výlet na Vianočné trhy do Viedne. Výnimočnosťou tohto výletu bola skutočnosť, že členovia firmy pripravili ....
Obsahuje slová: together

08. 12. 2012 Slovensko-americké klobásky/Slovak-American sausages. V sobotu, 8. decembra 2012 sme pozvali našich amerických lektorov Rebecku, Courtney a Michaela na rýchlokurz výroby domácich klobások. Z našich učiteľov sa razom stali ....
Obsahuje slová: together

05. 12. 2012 Mikulášske trhy/Christmas markets. V stredu 5. decembra 2012 sa študentská spoločnosť Together zúčastnila na Mikulášskych trhoch na námestí v Tisovci. Okoloidúci si v našom stánku mohli kúpiť ....
Obsahuje slová: together

04. 12. 2012 Videohovor s Nórmi/Video call. Školská spoločnosť Together mala 4. decembra 2012 veľmi netradičné stretnutie. Namiesto obvyklého riešenia aktuálnych tém, sa totiž spojila s partnerskou študentskou spoločnosťou UB Aurora ....
Obsahuje slová: together

03. 12. 2012 Florbalový turnaj/Floorball tournament. V telocvični SOŠ Tisovec sa 3. novembra 2012 konal florbalový turnaj pod záštitou š.s. Together. Účasť bola nesmierne vysoká, čo dokazuje aj fakt, že súťažiaci ....
Obsahuje slová: together

30. 11. 2012 Zbierka nepotrebného oblečenia/Collection of old clothes. Od 26. do 30. novembra 2012 sa v škole uskutočnila zbierka nepotrebného oblečenia organizovaná š.s. Together. Žiaci EGT, rovnako ako aj zamestnanci školy, počas ....
Obsahuje slová: together

30. 11. 2012 Týždeň zdravej výživy/Week of healthy diet. Študentská spoločnosť Together dbá o zdravie svojich spolužiakov nielen formou rôznych športových podujatí, ale taktiež zdravou stravou. Práve preto sme sa rozhodli zorganizovať akciu ....
Obsahuje slová: together

29. 11. 2012 Stolnotenisový turnaj/Table tennis tournament. Záverečným odovzdaním cien sa 29. novembra 2012 skončil dlhodobý stolnotenisový turnaj, ktorý usporiadala školská spoločnosť Together. V kategórii dievčat získala prvú cenu (stolnotenisové loptičky) Monika ....
Obsahuje slová: together

29. 11. 2012 Návšteva z Kene/Visit from Kenya. Dňa 29. novembra 2012 sme mali na škole veľmi vzácnu návštevu - z ďalekej Kene. Boli to učitelia rôznych predmetov ako napríklad fyzika, matematika ....
Obsahuje slová: together

28. 11. 2012 Stretnutie v Banskej Bystrici/Meeting in Banská Bystrica. Dňa 28. novembra 2012 členovia študentskej spoločnosti Together – Ivona Jančová, Viktória Ambrozová, Ján Hansko, Martin Gonda a učiteľ aplikovanej ekonómie Ladislav Čajko mali ....
Obsahuje slová: together

23. 11. 2012 Stužková 5. B/Ribbon ceremony 5b. Stužková slávnosť 5. B triedy sa uskutočnila 23. novembra 2012 v spoločenskej sále MsKS. Moderovali ju Hana Opálková a Ondrej Malatinec. Po slávnostnom nástupe žiakov ....
Obsahuje slová: together

20. 11. 2012 Stretnutie s IT konzultantom/Meeting with IT consultant . Dňa 20. novembra 2012 sa konalo ďalšie zasadnutie našej spoločnosti. Na rozdiel od ostatných, bolo obohatené o návštevu pána Stanislava Scholtza, bývalého študenta EGT, ....
Obsahuje slová: together

13. 11. 2012 Tea Party/Tea Party. Dňa 13. novembra 2012 uskutočnila š.s. Together v mestskom kultúrnom stredisku svoju ďalšiu akciu - Tea Party. Skvelú atmosféru tejto úvodnej párty vhodne dopĺňala ....
Obsahuje slová: together

13. 11. 2012 Prezentácia o globálnom podnikaní/Presentation on Global Enterprise. V utorok 13. novembra 2012 uskutočnil pracovnk mobilného operátora O2 Telefónica pre členov študentskej spoločnosti Together prezentáciu o globálnom podnikaní. Táto prezentácia je súčasťou ....
Obsahuje slová: together

25. 10. 2012 Zumba/Zumba. Školská spoločnosť Together odštartovala 25. októbra 2012 sériu akcií pod názvom ZUMBA. Precvičovalo sa v malej fitness telocvični na EGT, kde sa inštruktorkami ....
Obsahuje slová: together

23. 10. 2012 Dražba paholkov/Auction of Grooms. V dňoch 22. a 23. októbra 2012 usporiadala školská spoločnosť Together Dražbu paholkov (v predchádzajúcich rokoch známu pod názvom Dražba otrokov). Princíp zostal rovnaký ....
Obsahuje slová: together

19. 10. 2012 Prezentácia SIR/Presentation of SIR. Dňa 19. októbra 2012 sme sa my, žiaci piateho ročníka, členovia bývalej študentskej spoločnosti égalité, zúčastnili prezentácie pre členov HP Slovakia. Zámerom bolo predstaviť projekt ....
Obsahuje slová: together

18. 10. 2012 Futbalový turnaj/Soccer tournament. Vo štvrtok 18. októbra 2012 školská spoločnosť Together usporiadala školský medziročníkový futbalový turnaj. Turnaja sa zúčastnil aj tím pedagógov a usporiadateľov. Hralo sa za ....
Obsahuje slová: together

10. 10. 2012 Valné zhromaždenie/General Assembly. V stredu 10. októbra 2012 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie školskej spoločnosti Together. Účasť akcionárov bola povinná. Na podujatí sa zúčastnili aj neakcionári. Akcia prebiehala štandardným ....
Obsahuje slová: together

04. 10. 2012 Burza stredných škôl/Market of high schools. Dňa 4. októbra 2012 sa štyria žiaci nášho gymnázia zúčastnili na burze stredných škôl v Rimavskej Sobote, kde ich čakala neľahká úloha - presadiť ....
Obsahuje slová: together

18. 09. 2012 Voľby manažmentu školskej spoločnosti/Election of management. V utorok, 18. septembra 2012 sa uskutočnili voľby prezidenta a manažmentu tohtoročnej študentskej spoločnosti Together. Tieto voľby prebehli iným spôsobom, ako tomu bolo v minulých ....
Obsahuje slová: together

01. 08. 2012 Interview s Gahlerovcami/Interview with Gahlers. (otázky kládol a odpovede spracoval Martin Kvetko zo 4. A triedy) Mohli by ste sa predstaviť? Sme Dan a Lois Gahlerovci z Madelie v Minnesote v ....
Obsahuje slová: together

24. 07. 2012 Gahlerovci u Kubinskovcov/Gahlers at Kubinskýs. V rámci študijného programu našej školy EGT som dostal možnosť v minulom školskom roku študovať v americkom štáte Minnesota. Navštevoval som tam Martin Luther High School v ....
Obsahuje slová: together

03. 07. 2012 Enterprise Without Borders/Enterprise Without Borders. Enterprise Without Borders (EWB, podnikanie bez hraníc) je projekt, do ktorého sa tento školský rok zapojilo 32 štátov z celého sveta. Študentské spoločnosti z ....
Obsahuje slová: together

11. 03. 2012 égalité vo Viedni/égalité in Vienna. Členovia školskej spoločnosti égalité sa spolu s učiteľom aplikovanej ekonómie Ladislavom Čajkom v dňoch 8. - 11. marca 2012 zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu ....
Obsahuje slová: together

30. 01. 2012 Beseda s ministrom/Debate with minister. Dňa 30.januára 2012 naša škola privítala veľmi vzácnych hostí. Piataci a študentská spoločnosť égalité sa zúčastnili na besede s ministrom zahraničných vecí Mikulášom Dzurindom. ....
Obsahuje slová: together

03. 01. 2012 Výstup na Muránsky hrad/Climb on Muráň Castle. V utorok 3. januára 2012 sa niektorí členovia školskej spoločnosti égalité spolu s Ladislavom Čajkom zúčastnili výstupu na Muránsky hrad. text: egt foto: Ladislav Čajko On Tuesday, ....
Obsahuje slová: together

21. 12. 2011 égalité v pizzérii/égalité in pizzeria. Budovanie firemnej kultúry a medziľudských vzťahov je dôležitou súčasťou aj v živote našej študentskej spoločnosti. Preto sme sa stretli v stredu večer 21. ....
Obsahuje slová: together

21. 12. 2011 Vianočné posedenie/Christmas sitting. Vianoce si ľudia pripomínajú na celom svete a naša škola tiež nie je výnimkou. Žiaci 3. A a 3. B triedy si 20. a ....
Obsahuje slová: together

09. 09. 2011 Stretnutie 5. A 2006/Reunion of 5A class 2006. V piatok 9. septembra 2011 sa v Tisovci uskutočnilo stretnutie absolventov EGT po piatich rokoch. Boli to žiaci, ktorí v 5. A triede maturovali ....
Obsahuje slová: together

04. 09. 2011 Začiatok školského roku/Start of school year. Čas letí ako vtáci nedozierni ... Je to neuveriteľné, ale už dvadsiatykrát sa otvorili brány našej školy, aby mohli privítať skúsenejších, ale aj nových ....
Obsahuje slová: together

04. 06. 2011 Spevokol v Drážďanoch/EGT choir in Dresden. V dňoch 1. – 4. júna 2011 sa členovia školského spevokolu EGT Voice zúčastnili kresťanského festivalu v Drážďanoch v Nemecku. Program pozostával z ....
Obsahuje slová: together

20. 05. 2011 Prváci na chate/Freshmen at the cottage. Chvíľu po odovzdávaní maturitných vysvedčení sme sa my, prváci vydali v piatok 20. mája 2011 na chatu, do Rejkova. Aj napriek upršanému a ....
Obsahuje slová: together

07. 11. 2010 BratmUN 2010/BratmUN 2010. V dňoch od 5. až 7. novembra 2010 sa v priestoroch Slovenskej národnej rady konalo modelové zasadnutie OSN nazvané BratMUN. Zúčastnilo sa ho vyše ....
Obsahuje slová: together

01. 07. 2010 Neformálne ukončenie školského roku/Informal End of School Year. Vo štvrtok 1. júla 2010 sa učitelia a zamestnanci EGT spolu s hosťami (predseda rodičovskej rady Ing. Rudolf Dúbravský, rodičia pani Kubinská, pán Sanisló, ....
Obsahuje slová: together

20. 04. 2010 IJA-YE Skills@Work Innovation Expo 2010 v Srbsku/JA-YE Skills@Work Innovation Expo 2010 in Serbia. Potom ako študentská spoločnosť EGaTe uspela na celoslovenskom veľtrhu študentských spoločností v Bratislave, dostala možnosť reprezentovať Slovensko na podujatí JA-YE Skills@Work Innovation Expo 2010, ....
Obsahuje slová: together

17. 03. 2010 15. ročník celoslovenského veľtrhu študentských spoločností/15th National Trade of student companies . Už v stredu ráno, 17. marca 2010, členovia študentskej spoločnosti EGaTe vycestovali školským autom a tiež autobusom do Svätého Jura, aby sa na druhý ....
Obsahuje slová: together

13. 03. 2010 Ecoscola Lamego (Portugalsko)/Ecoscola Lamego (Portugal). Dňa 9. – 13. marca 2010 sme sa zúčastnili stretnutia 6 európskych krajín (Maďarsko, Slovensko, Nórsko, Švédsko, Portugalsko, Nemecko) v Lamegu, v programe Ecoscola ....
Obsahuje slová: together

18. 02. 2010 Prezentácia projektov/Projects Presentation. Dňa 18. februára 2010 sa Mgr. Katarína Riecka spolu so žiakmiRomanom Maťášom (2.A) a Maximom Kľujevom (2.B) na Ekonomickej fakulte v Banskej Bystrici zúčastnili ....
Obsahuje slová: together

12. 02. 2010 Štrnásty školský ples EGT/Fourteenth Prom. Všetko sa začalo už počas vianočných prázdnin, kedy členovia EGaTe-u začali s hľadaním sponzorov. Aj keď sa ich z pochopiteľných dôvodov nenašlo veľa, snažili ....
Obsahuje slová: together

11. 02. 2010 Krajské kolo SIP/Regional Round in PIC. Vo štvrtok 11. februára 2010 bolo v Banskej Bystrici krajské kolo súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači – SIP. Podmienkou účasti ....
Obsahuje slová: together

07. 02. 2010 Onkologický workshop/Oncological Workshop. Naša škola sa po tretí krát zúčastnila Onkologického workshopu Ligy proti rakovine. Táto udalosť sa konala 5. – 7. februára 2010 v priestoroch hotela ....
Obsahuje slová: together

15. 12. 2009 Návšteva detského domova v Tisovci/Visit at Orphanage in Tisovec. Nachádzame sa v mesiaci december, ktorý je vianočným mesiacom a Vianoce ako také majú ľudí stmeľovať a učiť ich pomáhať si navzájom. Śtudentská spoločnosť ....
Obsahuje slová: together

26. 11. 2009 Krajské majstrovstvá v šachu/Regional Championship in Chess. Vo štvrtok, 26. novembra 2009 sa vo Fiľakove uskutočnili krajské majstrovstvá stredných škôl v šachu. V celkovom poradí (chlapci a dievčatá hrali spoločne) obsadila ....
Obsahuje slová: together

08. 10. 2009 Červené stužky/Red Ribbons. Dňa 8.októbra 2009 sa žiačky tretieho ročníka (Michaela Podolinská, Simona Petrželová, Evelyn Kéryová), spolu s pani učiteľkou Mgr. Gabrielou Antalovou zúčastnili prednášky s názvom ....
Obsahuje slová: together

28. 04. 2009 Spevokol EGT na cestách/EGT Choir on the Roads. V dňoch 23. až 28. apríla 2009 sa spevokol Evanjelického gymnázia v Tisovci EGT Voice vydal na cestu, počas ktorej navštívil niekoľko cirkevných zborov ....
Obsahuje slová: together

26. 03. 2009 Týždeň zdravého životného štýlu/Week of Healthy Lifestyle. Od 22. do 26. marca 2009 sa uskutočnil na Evanjelickom gymnáziu v Tisovci Týždeň zdravého životného štýlu. Denne sa mohli študenti zapojiť do pestrej ....
Obsahuje slová: together

17. 02. 2009 Valentínska párty/Valentine Party. Dňa 17. februára 2009 sa na fare uskutočnila Valentínska párty. Dievčatá si spolu s pani farárkou pripravili mnoho dobrôt. Mohli sme ochutnať punčovú tortu, ....
Obsahuje slová: together

30. 01. 2009 Gymnaziálny bál v Revúcej/High School Prom in Revúca. Zástupcovia študentskej spoločnosti EGTeam a Žiackej rady EGT spolu s Ing. Čajkom, vyučujúcim aplikovanej ekonómie, sa v piatok 30. januára 2009 zúčastnili Gymnaziálneho bálu ....
Obsahuje slová: together

27. 10. 2008 Tekvica 2008/Pumpkin 2008. Prvou a taktiež otváracou akciou školskej spoločnosti EGTeam bola Tekvica 2008. Podujatie sa uskutočnilo 27. októbra 2008. Študenti prišli na výzvu EGTeam-u v krásnych, ....
Obsahuje slová: together

20. 10. 2008 Valné zhromaždenie/General Assembly. Valné zhromaždenie študentskej spoločnosti EGTeam sa uskutočnilo 20. októbra 2008. Na tomto zhromaždení sa rozhodovalo o budúcnosti firmy. Rozhodnúť kam a ako investovať svoje ....
Obsahuje slová: together

05. 12. 2007 EGTop-Mikuláš/EGTop-Saint Nicolas. Dňa 5. decembra 2007 študentská spoločnosť EGTop zorganizovala mikulášsku akciu pre deti z detského domova v Tisovci. Deti sme potešili divadlom, piesňami, hrali sme ....
Obsahuje slová: together

29. 06. 2007 Slávnostný záver školského roku 2006-2007/Ceremonial Conclusion Of The School Year. V piatok, 29. júna 2007 prebehlo slávnostné ukončenie školského roku 2006/2007. Podujatie sa začalo ráno, bohoslužbami v evanjelickom kostole v Tisovci. Slávnostnú kázeň predniesol ....
Obsahuje slová: together

26. 05. 2007 EGprofiT na súťaži MESE/EGprofit At MESE Competition . Študentská spoločnosť EGprofiT nie je taká vynikajúca len preto, že uspokojuje svojich zákazníkov, ale aj preto, že získavame prestížne ocenenia v rôznych súťažiach. Tentokrát sme ....
Obsahuje slová: together

18. 05. 2006 Greg Lewis na návšteve EGT/Greg Lewis Visited EGT. Počas svojej návštevy na Slovensku Greg Lewis, prezident Medzinárodnej ligy neordinovaných so sídlom v St. Louis, USA, spolu so svojou manželkou a riaditeľom Evanjelického ....
Obsahuje slová: together

06. 05. 2006 EGT v jazykovom projekte Socrates/EGT in Socrates Language Project. (Recipročná návšteva našich v Rumunsku). Ešte v minulom školskom roku - 2004/2005 - sa študenti dnešného 4. ročníka našej školy zapojili do jazykového projektu ....
Obsahuje slová: together

30. 09. 2002 Beh Petra Šóšika/Run of Peter Šóšik. V pondelok, 30.septembra 2002 sa konal už druhý ročník Memoriálu Petra Šóšika. Beh sa mal začať o 14. 30 hod. Poslednú siedmu hodinu mali ....
Obsahuje slová: together


Počet nájdených stránok = 150

© 2009  - 2024 EGTnahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk