Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

biblická hodina


Hodnotenie a klasifikácia predmetu


na stiahnutie


Väčšinu zamyslení pripravoval/pripravuje B. Hudec (so zlozvykom ospravedlňovať sa za to, že to opäť bude celé dlhšie:), následné spoločné diskusie sa nenahrávali (neraz žiaľ na škodu veci). Zamyslenia sú zoradené chronologicky, v šk. roku 2013/14 od témy „svet“ až po „vinu“ (okrem „potreby“) na seba voľne nadväzujú a sú inšpirované premýšľaním nad udalosťami Holokaustu.

2011/2012: Zdanie niekedy klame (O. Majling)

2011/2012: Morálka, moralizovanie a kresťanstvo (B. Hudec)

2011/2012: Pasivita (B. Hudec)


2012/2013: Obeť (B. Hudec)

2012/2013: Kristov kríž (B. Hudec)

2012/2013: Kríž a čo s tým (I. Skoncová)

2012/2013: Dar milosti (B. Hudec)

2012/2013: Odpustenie (I. Skoncová)

2012/2013: Exces (B. Hudec)

2012/2013: Tajomstvo cirkvi (I. Skoncová)

2012/2013: Nová budúcnosť (B. Hudec)

2012/2013: Tvár (B. Hudec)

2012/2013: Chvála bláznivej múdrosti (B. Hudec)

2012/2013: Neviditeľnosť Boha (B. Hudec)


2013/2014: Svet (B. Hudec)

2013/2014: Neutralita I (B. Hudec)

2013/2014: Neutralita II (B. Hudec)

2013/2014: Márnosť (B. Hudec)

2013/2014: Túžba, chcenie, potreba (B. Hudec)

2013/2014: Vina (B. Hudec)

2013/2014: Chváľme Pána I (B. Hudec)

2013/2014: Chvaľme Pána II (B. Hudec)


2014/2015: Kresťanstvo, poézia vs. próza (B. Hudec)
nahor   *   späť   *   domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk