Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické

        


��iados��� o prijatie do ��kolsk��ho intern��tu


Tieto informácie sa nachádzajú v hlavnom menu stiahnuť v dokumente ��iados��� o prijatie na intern��t

nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk