Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Maturita - informácie


Maturita 2018 - základne informácie

Maturita 2018 - bilingválne gymnáziá

Maturita 2018 - špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk C1

Maturita 2018 - špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - matematika

Maturita 2018 - špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - SJL


Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2017/2018 v predmetoch:

  • 13. marca 2018 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 14. marca 2018 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 15. marca 2018 (štvrtok) – v predmete matematika,
  • 16. marca 2018 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky okrem písomnej formy jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 21. mája 2018 do 8. júna 2018.

nahor   *  späť   *  domov


ZAUJÍMAVÉ

ŠKOLA


Evanjelické gymnázium Tisovec, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk