Evanjelické gymnázium Tisovec      
bilingválne slovensko-anglické
        

Overenie rodným číslom žiaka EGT

Kompletné rodné číslo

   


Prípadné problémy hláste na skola@egt.sk

, Jesenského 836, 98061 Tisovec, 047 5511 700, skola@egt.sk